TH | EN 

ข่าวประกาศจากภาควิชา

รายการข่าวที่เกี่ยวข้อกับภาควิชา

ดูข่าวทั้งหมด

คุณอาจสนใจเรื่องราวเหล่านี้

ข่าวสารรอบรั้ว/เรื่องของนายช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ENG CMU Attend EU and ASEAN Synergy for Solid Waste Management

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิรูป ผลจันทร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน EU and ASEAN Synergy for Solid Waste Management ในวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก Erasmus+ Program of the European Union ให้ร่วมดำเนินโครงการ Sustainable solid Waste management and Policies – SWAP เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนวิชาและหลักสูตรสำหรับสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านการจัดการขยะที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยประยุกต์แนวทางของประเทศในสหภาพยุโรป เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ โดยภายในงานมีการประกวดผลงานของนักศึกษาในหัวข้อ The SWAP contest 2023 “Creative Idea for Waste Management” และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ Problems, challenges and solutions on solid waste management (Asia) โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Trinnawat Suwanprik,

Representative from Chiang Mai Municipality และ Mr.Rithy Uch, The Environmental Education and Recycling Organization (COMPOSTED) เป็นผู้บรรยาย และการบรรยายในหัวข้อ Problems, challenges and solutions on solid waste management (Europe) โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Kerstin Kuchta, Hamburg University of Technology (TUHH) และ Dr. Sabino De Gisi, Politecnico di Bari (POLIBA) เป็นผู้บรรยาย

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำไมต้องวิศวะ สิ่งแวดล้อม มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มันศาสตร์

มาเรียนกับเราที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วงศ์เรือง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ผศ. ดร.ภาคภูมิ รักร่วม

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศ. ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ผศ.ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Happy Students

ตอนที่ผมได้เข้าเรียนคาบแรก ผมรู้สึกกดดันและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก คิดว่าอาจารย์ในเมเจอร์นี้ต้องดุและเข้มงวดมากแน่ๆ แต่พอได้เรียนจริงๆก็รู้สึกว่าอาจารย์แต่ละท่านดูเป็นกันเองมากๆ สามารถปรึกษาเรื่องต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาการสอนหรือจะเป็นเรื่องการฝึกงานต่อ ผมรู้สึกอยากขอบคุณอาจารย์จากใจจริงครับ

Boonyarit yodkham

ตอนแรกก่อนเข้า เห็นว่าเป็นช่วงที่คนเริ่มตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ส่วนตัวนั้นเป็นคนที่ชอบพวกการดูแลรักษาในสิ่งแวดล้อม จึงคิดว่าถ้าเข้าเรียนพวกสายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน่าจะดี และเป็นชอบพวกสายคำนวณด้วยเลย เล็งวิศวะ ไปดูที่สายเลือกเห็นสิ่งแวดล้อม เลยเข้าวิศวะสิ่งแวดล้อมคับผม

phakhun chaimuk

ทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าวิศวะ แต่อันดับ2-3นี่ค้ำวิศวะไว้ เพราะคิดว่าเป็นสายที่ตัวเองถนัดก็เลยมีบุญได้เข้ามาเรียนที่วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งที่ไม่รู้เลยว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร เข้ามาใหม่ๆก็ตกใจเลย เพราะยังปรับตัวกับการเรียนมหาลัย

Jadsada Surintun

ความรู้สึกก่อนเข้ามาเรียน รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เรียนในเมเจอร์นี้และเมื่อได้เข้ามาที่เมเจอร์รู้สึกว่าไม่อึดอัดในเรื่องที่นั่งพักผ่อนคลาย และมีบรรยากาศที่ร่มรื่น ความรู้สึกหลังเข้ามาเรียน เป็นเมเจอร์ที่อบอุ่นมากเพราะแทบทุกคนในเมเจอร์จะสนิทกัน เวลาใครมีปัญหาก็สามารถปรึกษาและช่วยกันแก้ปัญหาด้วยกัน และยังช่วยกันติวเนื้อหาก่อนสอบ อาจารย์และทุกคนใจดี สอนดี สามารถปรึกษาเรื่องเรียนได้และพบตัวอาจารย์ได้ง่าย

ภูมินทร์ ดีพิจารณ์

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Our Address

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Email Us

info@example.com
contact@example.com

Call Us

สำนักงานภาควิชาฯ : 053 944192
ห้องปฏิบัติการ : 053 944189